Calendar

Category: Wellbeing Network/Rhwydwaith Llesiant Gogledd Ddwyrain Cymru
Health and Wellbeing Network Meeting


18/06/2024

Health and Wellbeing Network Meeting

Book your space Here

Ymunwch a ni ar gyfer ein Rhwydwaith Iechyd a Lles CGLlSFf/AVOW nesaf, dydd Mawrth, Mehefin 18 10yb-12yp.

Lleoliad - Erlas Victorian Walled Garden, Ffordd Bryn Estyn, Wrecsam LL13 9TY (What3Words: https://w3w.co/noisy.mascot.cupboards)

Mae parcio ar gael ar y safle, mae taith gerdded fer i'r tŷ crwn (lle bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal)

Dewch i gwrdd â sefydliadau lleol a darganfod beth sy’n digwydd o gwmpas Sir y Fflint a Wrecsam a’r cyffiniau.

Agenda

10:00 - Welcome, FLVC and AVOW updates.

10:15 – BCUHB update

10:20– Amy/Hannah KIM Inspire

10:35 - Jacob Waller - Groundwork

11am – Break and Networking

11:30 – Sorrel - Talk and tour of Erlas Gardens

12pm – Thanks & close

Join us for our next FLVC/AVOW Health and Wellbeing Network on Tuesday 18th June 10am-12pm.

Location – Erlas Victorian Walled Garden, Bryn Estyn Rd, Wrexham LL13 9TY (What3Words: https://w3w.co/noisy.mascot.cupboards)

Parking is available on site, there is a short walk to the roundhouse (where the meeting will take place)

Come and meet with local organisations and find out what is happening in and around Flintshire and Wrexham.

 

 

View full calendar