Ein Staff

Ein staff

Volunteering

Cwrdd â'r Tîm

avatar-gce93280b1_640

Anne Woods
Prif Swyddog

Ffon: (01352) 744028
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Tessa Willow
Rheolwr Gwasanaethau Craidd

Ffon: 07884 030 194
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Katherine Hussey
Rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ffon:   (01352) 744026
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Nicola Valentine
Uwch Weinyddwr – Gwasanaethau Craidd

Ffon: 01352 744 030
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Geraint Jones
Gweinyddwr

Ffon: (01352) 744015
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Shaun Darlington
Swyddog Datblygu - Llywodraethu

Ffon: (01352) 744027
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Heather Hicks
Swyddog Datblygu - Ariannu

Ffon: (01352) 744004
Ebost: [email protected]

Tîm Rhagnodi Cymdeithasol

avatar-gce93280b1_640

Kate
Arweinydd Tîm Presgripsiynu Cymdeithasol

Ffon:01352 744 000
Email: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Dafydd
Rhagnodydd Cymdeithasol

Ffon:  01352 744 000
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Charlotte
Rhagnodydd Cymdeithasol

Ffon: 01352 744 000
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Joanne
Rhagnodwr Cymdeithasol – Hyb Cymorth Cynnar

Ffon: 01352 744 000
Ebost: [email protected]

Tîm y Ganolfan Gwirfoddoli

avatar-gce93280b1_640

Emily Morgan
Swyddog Datblygu Gwirfoddoli

Ffon: (01352) 744 017
Ebost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Robyn Lee 
Swyddog Datblygu Gwirfoddoli

Ffon: 01352 744 000
Ebost: [email protected]