white_overlay_1-1.svg

Cefnogi, hyrwyddo a dafblygu'r sector gwirfoddol a chymunedol

Ein gwaith?

Rydym yn cydweithio gydag unigolion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i adnabod a mynd i’r afael â’r hynny sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn cyflawni ein nod, rydym yn cydweithio gyda phartneriaid allweddol eraill ledled y trydydd sector, y sector cyhoeddus, ymchwil busnes ac arianwyr.

Volunteering

Gwirfoddoli

Good Governence

Canllawiau a grwpiau

Funding

Ariannu

Engagement and influencing

Cydweithio

people

Ymaelodwch gyda FLVC

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yma i gefnogi, hyrwyddo, datblygu a chynrychioli’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol yn Sir y Fflint a byddwn yn cynnig help llaw pryd bynnag y gallwn. Rydym yn fudiad aelodaeth ac mae hynny’n fodd inni sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi ac er eich lles chi. 

Y NEWYDDION A'R DIGWYDDIADAU DIWEDDARAF

Small Charities Week 24th – 28th June 2024

25/06/2024

Small Charities Week this year runs Monday 24- Friday 28

Read More

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024

19/06/2024

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 Yr wythnos diwethaf gwelwyd llawer o weithgaredd

Read More

Wythnos Gwerthfawrogi Gwirfoddolwyr Mehefin 2024

24/05/2024

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yn rhedeg o ddydd Llun 3

Read More

YR HOLL NEWYDDION

Bwrw golwg ar y newyddion diweddaraf

Calendr digwyddiadau

Bwrw golwg ar ein calendr digwyddiadau