white_overlay_1-1.svg

Cefnogi, hyrwyddo a dafblygu'r sector gwirfoddol a chymunedol

Ein gwaith?

Rydym yn cydweithio gydag unigolion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i adnabod a mynd i’r afael â’r hynny sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn cyflawni ein nod, rydym yn cydweithio gyda phartneriaid allweddol eraill ledled y trydydd sector, y sector cyhoeddus, ymchwil busnes ac arianwyr.

Volunteering

Gwirfoddoli

Good Governence

Canllawiau a grwpiau

Funding

Ariannu

Engagement and influencing

Cydweithio

people

Ymaelodwch gyda FLVC

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yma i gefnogi, hyrwyddo, datblygu a chynrychioli’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol yn Sir y Fflint a byddwn yn cynnig help llaw pryd bynnag y gallwn. Rydym yn fudiad aelodaeth ac mae hynny’n fodd inni sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi ac er eich lles chi. 

Y NEWYDDION A'R DIGWYDDIADAU DIWEDDARAF

Wythnos Profiad Prentisiaeth

01/02/2024

Mae’r Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol (NAW) wythnos nesaf! Rhwng Chwefror 5

Read More

Safon Ymddiried Lefel 1 Dyfarnwyd i FLVC

31/01/2024

Yn ddiweddar, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint wedi

Read More

Flintshire Volunteer Organisers Network Meeting

24/01/2024

Mae Cyfarfod Nesaf Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir y Fflint yn

Read More

YR HOLL NEWYDDION

Bwrw golwg ar y newyddion diweddaraf

Calendr digwyddiadau

Bwrw golwg ar ein calendr digwyddiadau