white_overlay_1-1.svg

Cefnogi, hyrwyddo a dafblygu'r sector gwirfoddol a chymunedol

Ein gwaith?

Rydym yn cydweithio gydag unigolion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i adnabod a mynd i’r afael â’r hynny sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn cyflawni ein nod, rydym yn cydweithio gyda phartneriaid allweddol eraill ledled y trydydd sector, y sector cyhoeddus, ymchwil busnes ac arianwyr.

Volunteering

Gwirfoddoli

Good Governence

Canllawiau a grwpiau

Funding

Ariannu

Engagement and influencing

Cydweithio

people

Ymaelodwch gyda FLVC

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yma i gefnogi, hyrwyddo, datblygu a chynrychioli’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol yn Sir y Fflint a byddwn yn cynnig help llaw pryd bynnag y gallwn. Rydym yn fudiad aelodaeth ac mae hynny’n fodd inni sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi ac er eich lles chi. 

Y NEWYDDION A'R DIGWYDDIADAU DIWEDDARAF

Sioe Deithiol Cwrdd a’r Cyllidwr

10/11/2023

FLVC Roadshow on Thursday 16th November, 1.30pm Venue: Ty Calon:

Read More

Flintshire Volunteer Organisers Network Meeting

01/11/2023

The Next Flintshire Volunteers Organisers Network Meeting is being held

Read More
News and Events

26th Annual General Meeting

28/09/2023

On Thursday 14th Septeember 2023 voluntary and community groups from

Read More

YR HOLL NEWYDDION

Bwrw golwg ar y newyddion diweddaraf

Calendr digwyddiadau

Bwrw golwg ar ein calendr digwyddiadau