Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Volunteering2

Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint ydy’ch canolfan leol ar gyfer unrhyw beth sy’n ymwneud â gwirfoddoli.

Rydym yn cydweithio gydag unigolion, mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a mudiadau sector cyhoeddus i hyrwyddo gwirfoddoli ac i gefnogi pobl i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli sy’n gweddu iddyn nhw.

Ydych chi’n fudiad sy’n chwilio am gymorth i recriwtio neu reoli gwirfoddolwyr? Os felly, ewch i’n tudalen ar gyfer mudiadau

Y rhesymau dros wirfoddoli?

Mae pobl yn mynd ati i wirfoddoli am bob math o resymau gan gynnwys:

 • I gwrdd â phobl newydd
 • I roi cynnig ar rywbeth newydd
 • I gael hwyl
 • I wneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau
 • I fynd rhagddi i ddod o hyd i waith â thâl
 • I’w ychwanegu at eich CV
 • I feddu ar brofiad ymarferol wrth astudio
 • I ddefnyddio sgiliau neu gymwysterau rydych yn meddu arnyn nhw eisoes
 • I fentro o’r tŷ
 • I hybu hyder
 • I deimlo’n ddefnyddiol ac wedi eich gwerthfawrogi
 • I deimlo’n rhan o dîm
 • I gynnig rhywbeth yn ôl i’r gymuned neu achos sy’n bwysig ichi
 • I roi cynnig ar rywbeth gwahanol

Mae sawl gwahanol ffordd y gallwch chi ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal:

 • Cofrestrwch ar-lein yma i fwrw golwg ar y cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd yn Sir y Fflint ac i glywed am unrhyw gyfleoedd newydd sydd ar gael
 • E-bostiwch ni [email protected]
 • Ffoniwch ni 01352 744000

 

Siarter Gwirfoddolwyr FLVC

 Mae FLVC yn cydnabod hawliau'r gwirfoddolwyr o ran y canlynol:

 • Bod yn ymwybodol o beth sydd ( a beth sydd ddim) yn ddisgwyliedig ganddyn nhw
 • Meddu ar gymorth diginol yn en rol wirfoddol
 • Derbyn cydnabyddiaeth
 • Manteisio ar amodau gweithio diogel
 • Meddu ar yswiriant
 • Bod yn ymwybodol o'u hawliau a'u cyfrifoldebau os bydd rhywbeth yn mynd o'i le
 • Derbyn hyfforddiant priodol
 • Peidio a chael eu gwahaniaethu
 • Derbyn y cyfle i ddatblygu'n beronol

 Mae FLVC yn disgwyl y canlynol gan y gwirfoddolwyr:

 • Eich bod yn ddibynadwy
 • Eich bod yn onest
 • Eich bod yn parchu cyfrinachedd
 • Eich bod yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd hyfforddiant a chymorth
 • Eich bod yn cyflawni tasgau mewn ffird sy'n adlewyrchu nodau a gwerthoedd FLVC
 • Eich bod yn gweithio gan gydymffurfio gyda'r canllawiau y cytunwyd arnyn nhw
 • Eich bod yn sicrhau bod unrhyw gerbyd rydych yn eu defnyddio'n gysylltiedig a ch lleoliad gwiroffoli wedi'u hyswirio'n ddigonol ar gyfer "Defynff Buses" a'ch bod yn meddu ar MOT cyfredol, os yn briodol.
 • Eich bod yn parchu gwaith FLVC a pheidio a dwyn anfri ar y sefydliad
 • Eich bod yn cydymffurfio gyda pholisiau FLVC

Cymorth ichi gychwyn arni i wirfoddoli

Os ydych chi’n ansicr ynghylch y math o wirfoddoli a fyddai’n addas ichi, neu os oes angen cymorth pellach arnoch chi, rydym yn cynnal prosiect gwirfoddoli gyda chefnogaeth sy’n gyfle i bobl roi cynnig ar sesiynau blasu gwirfoddoli ac sy’n gyfle i fynd rhagddi i ennill cymhwyster lefel un. Rydym yn cynnal y prosiect sawl gwaith y flwyddyn a bydd ar waith am 6 – 8 wythnos. Mae’r sesiynau unwaith pob wythnos, am gyfnod o oddeutu 5 awr. Gallwch gymryd rhan yn y prosiect yn rhad ac am ddim a gallwn drefnu trafnidiaeth ichi. I wybod mwy am y cynllun hwn, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01352 744000

Vol image
FLVC-VOLUNTEER-CENTRE-LOGO-300x173.jpg
vol-fun1

Gwybodaeth a dolenini defnyddiol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cwrdd A'r Tim

avatar-gce93280b1_640

Claire Worrall
Cydlynydd y Ganolfan Wirfoddoli

Ffon: (01352) 744019
E-bost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Mallaidh Long
Swyddog Datblygu Gwirfoddoli

Ffon: (01352) 744 024
E-bost: [email protected]

avatar-gce93280b1_640

Emily Morgan
Swyddog Datblygu Gwirfoddoli

Ffon: (01352) 744 017
E-bost: [email protected]