Cyllid

CYLLID

Funding

Gallai FLVC gynnig gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth i helpu mudiadau lleol i fod yn gynaliadwy yn ariannol.

Rydym yn cynnig arbenigedd ynghylch grantiau cyllid cynaliadwy, codi arian gan ffynonellau preifat, cyfleoedd ariannu lleol, comisiynu, tendro, ceisiadau am gyllid, cynllunio, rheoli prosiectau a chyllid.

Rydym yn trefnu cyfarfodydd Cwrdd â’r Cyllidwr a Rhwydwaith Ymddiriedolwyr rheolaidd lle mae ein staff, arianwyr ac ein gwasanaethau cymorth arbenigol y trydydd sector wrthlaw i gefnogi datblygiad a chynaliadwyedd mudiadau.

Cyswllt:
Heather Hicks
Swuddog Datblygu'r Trydydd Sector - Cyllid
[email protected]

 

Cyllid Cymru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Cyllid Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Grantiau Cyfredol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.