Rhwydwaith i Sefydliadau sy’n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc yn Sir y Fflint

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Working together

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Mae’r Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc yn dwyn ynghyd sefydliadau trydydd sector (lleol, rhanbarthol a chenedlaethol) sy’n gweithredu yn Sir y Fflint a Wrecsam sy’n gweithio gyda phlant 0-25 oed, gydag amser rhwydweithio, diweddariadau gan sefydliadau a siaradwyr gwadd.

Os hoffech gyflwyno eich gwasanaeth neu brosiect yn y digwyddiad rhwydwaith, cysylltwch â [email protected]

 

Dyddiadau Cyfarfodydd 

  • 05.03.24
  • 14.05.24
  • 09.07.24
  • 15.10.24
  • 10.12.24

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am bob dyddiad ar ein Calendr Digwyddiadau.

I gofrestru am wybodaeth Rhwydwaith a mwy, tanysgrifiwch isod