Ein Hymddiriedolwyr

Ein Hymddiriedolwyr

Volunteering

Mae FLVC yn elusen yn ogystal â chwmni. Mae 15 sedd ar eu Bwrdd gyda’r mwyafrif yn agored ar gyfer enwebiadau gan grwpiau aelod. Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr / Cyfarwyddwyr yn gyfrifol dros sicrhau bod FLVC yn cynnig gwasanaethau a chymorth o safon, yn rheol ei gyllid yn ochelgar, yn trin ei staff a’i wirfoddolwyr yn briodol ac yn cydymffurfio gyda’r gyfraith. Mae’r Bwrdd yn cwrdd chwe gwaith y flwyddyn ac mae’r Ymddiriedolwyr hefyd yn mynychu is-bwyllgorau.

  • Barbara Roberts: NEWCIS
  • John Hatton: Aura Leisure and Libraries Ltd
  • Marjorie Thomson: Age Concern North East Wales
  • Philippa M Perry, MBE: Friends of Central Park
  • Tim Byram: Outside Lives Ltd
  • Peter Agnew: Flintshire Food Bank
  • Ian Papworth: Trelawnyd Community Association
  • Karen Armstrong: Citizens Advice Flintshire
  • David Wisinger:Co-opted member