Aelodaeth

Cyngor ar gyfer Grwpiau

Volunteering

Llywodraethu Da – helpu i sefydlu a chynnal grŵp neu fudiad

Gallwn gynnig cymorth a chyngor unigryw ac o safon ichi ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas ichi, ynghylch yr holl agweddau sydd ynghlwm â sefydlu a chynnal grŵp neu fudiad, gan gynnwys:

 • Dewis y strwythur cyfreithiol priodol i’ch grŵp
 • Cofrestru eich mudiad gyda’r Comisiwn Elusennau / Tŷ’r Cwmnïau
 • Recriwtio a datblygu ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd
 • Cymryd yr awenau dros adeilad cymunedol
 • Gofynion Gwasanaeth Diogelu, Datgelu a Gwahardd
 • Y polisïau hanfodol
 • Yswiriant ymddiriedolwyr ac indemniad proffesiynol
 • Safonau’r Iaith Gymraeg
 • Sicrwydd a Safonau Ansawdd
 • Diogelu Data / Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Rheoli a lliniaru risgiau

Contact:
Shaun Darlington
Swyddog Datblygu'r Trydydd Sector - Llywodreathu

[email protected]

 

Infoengine

Mae Infoengine yn gyfeirlyfr o wasanaethau trydydd secgtor yng Mghymru. Mae infoengine ya amlygu ystod eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol gwych sy'n gallu cynnig gwybodaeth a chymorth ichi allu gwneud dewis gwybodus.

Third Sector Support Wales

P'un a ydych chi'n newydd i'r trydydd sectore neu eisiau mynd a'ch sgiliau i'r lefel nesaf, mae ein hadnoddau am ddim wedi'u cynllunio i'ch helpu i gadw'n wybodus, gwella'ch gwybodaeth a chysylltu ag eraill