Infoengine

Infoengine

Volunteering

Mae Infoengine yn gyfeirlyfr o wasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae InfoEngine yn amlygu ystod eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol gwych sy’n gallu cynnig gwybodaeth a chymorth ichi allu gwneud dewis gwybodus.

Mae Infoengine wedi’i gynnal gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, sef partneriaeth rhwng Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Cofrestrwch eich gwasanaeth

Ymunwch â phrif gyfeiriadur gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru

Ewch ati i ychwanegu eich mudiad ar infoengine gan restru’r gwasanaethau rydych chi’n eu cynnig.

  • Rhestriad AM DDIM yn ein cyfeirlyfr hollgynhwysol
  • Hyrwyddo eich gwasanaethau i ystod eang o bobl
  • Denu pobl o’ch cymuned a thu hwnt

Sylwch bod Infoengine a Dewis yn meddu ar gytundeb rhannu gwybodaeth ar gyfer mudiadau trydydd sector, felly gallwch ymuno gydag un cyfeirlyfr a thicio blwch i ymddangos ar y llall yn awtomatig hefyd

 

Chwilio am wasanaethau yn eich cymuned

Cliriwch hidlwyr

 
 
 
 
 

[:]