DATGANIAD DIOGELU DATA RHESTR BOSTIO E-FWLETIN FLVC

Ddeddf Diogelu Data 2018
 
Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chadw gan FLVC drwy’r system MailChimp, at ddiben gweinyddu e-fwletin FLVC.
 
Nid oes gan MailChimp unrhyw berthynas uniongyrchol â’n tanysgrifwyr. Gweler y Polisi Preifatrwydd MailChimp (yn Saesneg) am mwy o wybodaeth.
 
Os ydym ni’n dymuno defnyddio eich data personol chi at bwrpas newydd, rydym yn cynnig cyfle i chi roi eich caniatâd ar gyfer y pwrpas newydd.
 
Nid ydym yn datgelu eich data personol chi i fudiadau eraill. Os ydym ni’n dymuno datgelu eich data personol chi, byddwn yn cynnig cyfle i chi roi eich caniatâd ar gyfer y datgeliad.