Wythnos Gwirfoddolwyr 2024

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024

Yr wythnos diwethaf gwelwyd llawer o weithgaredd yma yn CGLlSFf wrth i ni ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr gyda thystysgrifau a chacen (Llawer o gacen).

Ymwelwyd â 18 grŵp gwirfoddoli lleol i gyflwyno tystysgrif o werthfawrogiad am bopeth y mae eu gwirfoddolwyr yn ei wneud i helpu i wneud bywyd yn well i eraill. Fe ddaethon ni chacen, fe wnaethon ni dynnu llawer o luniau a chlywsom ni gan lawer o wirfoddolwyr am yr hyn ddaeth â nhw i wirfoddoli yn y sefydliad hwnnw, eu hoff amseroedd fel gwirfoddolwr a straeon doniol o pan aeth pethau ychydig yn chwith!

Diolch am ein croesawu ni i’ch digwyddiadau ac edrychwn ymlaen at wneud hyn eto flwyddyn nesaf.