Partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Volunteering

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn adnodd hawdd i’w ddefnyddio lle gallai mudiadau gwirfoddol ddatblygu eu sgiliau, dysgu a manteisio ar wybodaeth o safon ynghylch meysydd allweddol megis cynnal eich mudiad, gwirfoddoli, cyllid a dylanwadu.

Yn ogystal â detholiad o daflenni gwybodaeth a chyrsiau ar-lein, mae’r Hwb Gwybodaeth hefyd yn cynnig cyfle ichi rwydweithio gyda chyfoedion a chyfrannu at drafodaethau ynghylch pynciau sy’n bwysig ichi.

I fanteisio ar yr Hwb Gwybodaeth, cofrestrwch yma Tudalen Gartref - Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn gwbl rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, neu i’r rheiny sy’n awyddus i roi cynnig ar weithio neu wirfoddoli yn y sector. 

Third Sector Support Wales